Kategori: Språkkonst

Apostrofexempel och arbetsblad

Apostrof kan vara antingen ett skiljetecken eller en litterär anordning. Som ett skiljetecken betyder det elision och används när bokstäver eller ord dras samman och ljud utelämnas eller slås samman. Ladda ner 5 färdiga arbetsblad för apostrof som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad en apostrof är.

Assonans exempel och arbetsblad

Assonans (uttalas som asənəns) är en litterär anordning som används av författare för att upprepa ett vokalljud i en textrad eller poesi. Ladda ner 5 färdiga assonans-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad assonans är och hur det kan användas.

Arketypdefinition och arbetsblad

En arketyp är en typisk karaktär, situation eller handling som förväntas, lätt att upptäcka och som följer våra idéer om vad den karaktären ska vara. Ladda ner våra 5 färdiga arketyparbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad arketyp är.Kakofoniexempel och arbetsblad

Kakofoni är när ljud, eller ord, blandas på ett sätt som låter hårt, dåligt eller obehagligt i våra öron. Detta paket innehåller 5 färdiga arbetsblad för kakofoni som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad kakofoni är och hur det kan användas.

Arbetsblad för versaler

Dina elever kommer att älska dessa utmanande arbetsblad för stora bokstäver i denna omfattande enhetsplan. Dessa kalkylblad har en studieguide för text som är knuten till att lära sig nyckelfärdigheterna för att förstå hur stora bokstäver fungerar på engelska.

Bokrecensionsmallar

Den här uppsättningen bokrecensionsmallar och arbetsblad är ett idealiskt sätt att göra bokrapporter roliga och engagerande för eleverna, hjälpa dem att njuta av sin läsning och utforska berättelsen, karaktärerna, ordförrådet och mer!

Orsak och verkan Arbetsblad

Arbetsblad Orsak och verkan. Detta fantastiska utskrivbara paket med 6 kalkylblad är perfekt för lärarstudenter som handlar om orsak och verkan. Utskrivbar PDF-studieguide.

Sammansatta ord arbetsblad

Sammansatta ord skapas genom att kombinera två ord. Detta skapar ett nytt ord med en annan betydelse. Detta görs ofta för att skapa ett nytt substantiv. Det här paketet innehåller fyra färdiga arbetsblad med sammansatta ord som är perfekta för att lära eleverna vad ett sammansatt ord är.

Climax Definition & Arbetsblad

Klimax är vändpunkten i en berättelse när huvudpersonens problem börjar lösas eller lösas. Ladda ner 5 färdiga Climax-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förstå klimaxet.

Sammansatta meningar Arbetsblad, exempel och definition

Sammansatta meningar har mer än ett subjekt och mer än ett verb. De är två fullständiga tankar förenade av ett skiljetecken, vanligtvis ett semikolon eller en konjunktion. Ladda ner våra 5 färdiga kalkylblad för sammansatta meningar som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för sammansatta meningar.

Kontext ledtrådar arbetsblad

Dessa arbetsblad med kontextledtrådar hjälper eleverna att förstå vad en kontextledtråd är, hur man känner igen dem och ta reda på innebörden av okända ord.

Slutsats Arbetsblad, exempel & definition

En slutsats är slutet på en text, och den sammanfattar vanligtvis huvudpunkterna i ett argument eller visar en åsikt om ett ämne. Ladda ner 5 färdiga avslutningsarbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för en slutsats.

Konnotationsexempel och arbetsblad

Konnotation består av idéer, känslor, associationer eller bilder som kommer att tänka på bortom ett ords eller texts bokstavliga betydelse. Ladda ner 5 färdiga arbetsblad för konnotation som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad konnotation är.

Konjunktioner Exempel & Arbetsblad

Konjunktioner är ord som kopplar samman eller länkar fraser, meningar, satser eller ord. Du kan tänka på dessa ord som ord som sammanfogar fraser eller olika delar av en mening. Klicka för att läsa mer information om konjunktioner eller ladda ner kalkylbladets studiesamling.

Denouement arbetsblad, exempel och definition

Denouement är slutet på historien. Det är den slutliga lösningen på huvudkomplikationen av ett litterärt eller dramatiskt verk. Ladda ner 10 färdiga Denouement-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för Denouement.

Dialektkalkylblad, exempel och definition

Dialekt är det språk som talas i en viss eller specifik region, eller det är ett talat språk som är specifikt för en social grupp (grupp människor). Ladda ner 5 färdiga Dialect-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för Dialect. Ta reda på mer idag och bläddra på KidsKonnect-webbplatsen.

Dialogexempel och arbetsblad

Dialog är när minst två karaktärer pratar med varandra i ett samtalsformat. Klicka för att läsa ännu mer information om Dialog eller ladda ner kalkylbladssamlingen.

Dictionexempel och arbetsblad

Diction (uttalas dik-shun) är författarens val av ord eller fraser i hans eller hennes skrifter. Klicka för att läsa ännu mer information om diktion eller ladda ner kalkylbladssamlingen.