Kategori: Språkkonst

Förkortningar Arbetsblad, Exempel & Definition

Förkortningar är korta former av långa uttryck eller ord. Den består av en grupp bokstäver hämtade från ordet eller frasen. Klicka för mer information och exempel på förkortningar eller ladda ner det omfattande kalkylbladspaketet.

Adverb arbetsblad

hans 2-sidiga studieblad hjälper till att engagera eleverna och bygga förståelse för adverb. Använd i klassrumsmiljön eller som en hemundervisningsresurs. Dessutom kan detta användas av föräldrar som en revisionsguide.

Adjektiv Definition & Arbetsblad

Adjektiv är ord som används för att beskriva eller ge beskrivningar till människor, platser och saker. Dessa beskrivande ord kan hjälpa till att ge information om storlek, form, ålder, färg, ursprung, material, syfte, känslor, tillstånd och personlighet eller textur. Ladda ner vår samling av kalkylblad för adjektiv idag.Adjektiv arbetsblad

Detta 2-sidiga studiearbetsblad hjälper till att engagera eleverna och bygga upp förståelse för adverb. Använd i klassrumsmiljön eller som en hemundervisningsresurs. Dessutom kan detta användas av föräldrar som en revisionsguide

Ad Hominem exempel och arbetsblad

ad hominem är ett latinskt uttryck som bokstavligen betyder 'till mannen' eller 'till personen'. Som en litterär anordning hänvisar det till handlingen att kommentera eller mot en individ, vanligtvis en motståndare, för att undergräva honom/henne istället för hans/hennes argument. Läs mer på KidsKonnect.

Action Verbs Arbetsblad, exempel och definition

Handlingsverb är ord som uttrycker fysiska eller mentala handlingar. Det är bara att uttrycka en handling eller något som en person, djur, naturkraft eller sak kan göra. Klicka för mer information och exempel på handlingsverb eller ladda ner kalkylbladssamlingen.

Alfabetisk ordning Arbetsblad, exempel och definition

alfabetisk ordning är en indexeringsmetod där namn, termer eller ord ordnas i samma ordning som bokstäverna i alfabetet (A-Z). Ladda ner våra 5 färdiga arbetsblad för alfabetisk ordning som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för alfabetisk ordning.

Allegoriexempel och arbetsblad

En allegori är ett stycke litteratur eller text som presenterar en abstrakt, eller icke-konkret, idé genom mer konkreta medel eller metoder. Ladda ner våra 5 färdiga arbetsblad för allegori som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad allegori är och hur den kan användas.

Anspelningsexempel och arbetsblad

En anspelning är en referens eller ett omnämnande av person, händelse, uttalande, konstverk, historia, myter, religion eller populärkultur. Ladda ner våra 5 färdiga anspelningsarbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad anspelning är och hur den kan användas.

Allitterationsexempel och arbetsblad

Literation är en poetisk teknik eller litterär stilistisk anordning där en rad ord i en mening har samma första konsonantljud. Ladda ner våra 5 färdiga allitereringskalkylblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad allitteration är och hur den kan användas.

Tvetydighetsexempel och arbetsblad

Tvetydighet (uttalas 'am-bə-gyü-ə-tē') är ett ord, en fras, en mening eller till och med en berättelse som uttrycker en idé eller situation som har mer än en betydelse. Ladda ner våra 5 färdiga arbetsblad för oklarhet som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad oklarhet är och hur det kan användas.

Anakronism exempel & arbetsblad

Anakronism är när något inte hör hemma i en grupp eller något som är malplacerat, specifikt när något inte hör ihop med tiden. Ladda ner våra 5 färdiga anakronism-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för anakronism.

Analogiexempel och arbetsblad

En analogi är ett sätt att jämföra: det är när en idé, ett koncept eller en sak jämförs med något annat som skiljer sig väsentligt från den första. Ladda ner 5 färdiga kalkylblad för analogi att använda idag.

Anaphora-exempel och arbetsblad

Anafora uppstår när ett ord eller en fras upprepas i meningar för att ge frasen i meningarna betoning eller en starkare eller annorlunda ton. Ladda ner våra 5 färdiga Anaphora-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad Anaphora är och hur det kan användas.

Anekdotexempel och arbetsblad

En anekdot är en kort berättelse eller berättelse om en intressant, och vanligtvis rolig, händelse eller händelse. Vi ger ofta anekdoter i vår vardag. Ladda ner våra 5 färdiga anekdot-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad en anekdot är och hur den kan användas.

Aforismexempel & arbetsblad

En aforism är ett mycket kort och snabbt uttalande som ger en princip, sanning eller en åsikt. Ladda ner våra 5 färdiga Aforism-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för en aforism.

Föregående exempel och arbetsblad

Ett antecedent är en fras, en sats eller ett ord som senare hänvisas till med ett tidigare ord, substantiv eller fras. Ladda ner våra 5 färdiga förhandsarbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad föregångare är och hur det kan användas.

Antagonistexempel och arbetsblad

Antagonist är en handlingsanordning som kommer från det grekiska ordet 'antagonistēs', som betyder rival, motståndare eller konkurrent. Ladda ner våra 5 färdiga antagonistarbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad en antagonist är och hur den kan användas.

Antitesexempel och arbetsblad

Antites är en litterär anordning utformad för att belysa skillnaden/skillnaderna mellan två oförenliga motsatser. Ladda ner våra 5 färdiga antitesarbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för vad antites är och hur den kan användas.