Hur fungerar bilförsäkring?

Bilförsäkring (även kallad bilförsäkring, motorförsäkring eller fordonsförsäkring) är försäkring för fordon, lastbilar, motorcyklar och andra vägvänliga fordon. Dess huvudsakliga användning är att tillhandahålla ekonomisk säkerhet mot skador eller kroppsskador som hände till följd av trafikkollisioner och skyldigheter som uppstod på grund av incidenter i ett fordon.

Innehållsförteckning

En autonom byrå

Goodtogoinsurance.org är en självständig byrå, vilket innebär att de agerar som agent för flera försäkringsleverantörer.När en kund begär bilförsäkring frågar en mäklare flera operatörer för att hitta den perfekta blandningen av kostnad, försäkring och kundupplevelse. Efter denna process kommer mäklaren att nå ut till kunden och prata om alternativen och göra det perfekta valet.

Goodtogoinsurance.org har blivit ledande inom branschen när det gäller utmärkt täckning för medborgare som har svårt att få ett budgetvänligt paket.

Eftersom bilförsäkring är obligatorisk lägger företaget stor vikt vid att hjälpa dessa personer att få tillgång till försäkringsanspråken och upprätthålla täckningen.

Förutom standardpolicyer ger Good to go-bilförsäkringar uppskattningar för alternativ som omfattande täckning, kollision, ansvar, oförsäkrad bilistskydd och personskadepaket.

Ytterligare ekonomiskt skydd

Bilförsäkring erbjuder extra ekonomiskt skydd när bilen är stulen eller rånad. Det skyddar också mot skador som drabbats av andra trafikproblem som väder eller naturkatastrofer eller kolliderar med fasta föremål på vägkanten. De särskilda termerna ”bilförsäkring” ändras med lagliga regler i varje region.

En dålig körrekord eller önskan om fullständig täckning leder till högre premier. Trots detta kan du minska kostnaderna för vad du betalar genom att acceptera att ta större risk, vilket innebär att dina pengar ökar.

I utbyte mot att betala ett visst pris som kallas premie, godkänner Good to go-bilförsäkringen att ta hand om dina förluster enligt beslutet i din försäkring. Täckningen inkluderar:

 1. Fast egendom - skada eller stöld av din bil
 2. Ansvar - en rättslig skyldighet gentemot andra för kroppsskada eller skada på egendom
 3. Medicinsk - kostnader för att tillhandahålla behandlingar för skador, förnyelse och ibland förlorade löner och begravningskostnader för personer som är inblandade i en olycka

Primär personbilförsäkring är obligatoriskt av de flesta amerikanska stater och lagändringar. Policy fastställs individuellt så att du kan skräddarsy täckningskostnader för att passa dina specifika behov och budget.

Politikavtal är vanligtvis mellan sex eller tolv månaders varaktighet och kan förnyas. Ett försäkringsbolag meddelar en kund när det är dags att återskapa policyn och betala ytterligare en premie.

Fordonsförsäkringskraven varierar från stat till stat. Om någon bankrullar en bil kan långivaren ange nödvändigheter. Nästan alla länder kräver att bilägare ska bära:

 • Ansvar för kroppsskada - ska ta hand om kostnader relaterade till skador eller dödsfall som du eller en annan förare orsakade när du kör din bil.
 • Skada på egendom - betala tillbaka andra för skador som du eller en annan förare som kör ditt fordon orsakat på en annan bil eller annan egendom.

Vissa stater kräver också:

hur mycket pengar har samuel l jackson
 • Medicinska kostnader eller skydd för personskador (PIP) - erbjuder ersättning för sjukvårdskostnader för skador som du eller dina passagerare har lidit. Det tar också hand om förlorade löner och andra därmed sammanhängande kostnader.
 • Oförsäkrad bilisttäckning - betala tillbaka dig när en olycka inträffar genom en förare som inte har bilförsäkring.

Vem skyddar bilförsäkringsskyddet?

En bilförsäkring tar hand om dig och andra familjemedlemmar på samma plan som du, oavsett om du kör ditt fordon eller någon annans bil (med deras samtycke). Din försäkring erbjuder också täckning till någon som inte finns på din försäkring och kör din bil med ditt tillstånd.

Personbilförsäkringen täcker endast egen körning. Det inkluderar inte det om du använder din bil för kommersiella ändamål som att göra leveranser. Inte heller kommer det att ge täckning om du använder din bil för att arbeta för rittdelningstjänster som Uber eller Lyft.

Citizen's insurance erbjuder extra försäkringstjänster (mot extra kostnad) som utökar täckningen för fordonsägare som erbjuder tjänster för delning av resor.

TYP BILFÖRSÄKRING:

 • Ansvarsförsäkring:

Ansvar bilförsäkring är en typ av bilförsäkring som erbjuder skydd i situationen för en bilolycka , och det kommer att fastställa om olyckan är ditt fel. Ansvarsförsäkring täcker kostnaderna för att fixa egendom som förstörs av kraschen och även värdena på medicinska räkningar som uppstått från den.

Vissa stater har en gräns för priset på ansvarsförsäkring som förare måste ha. Om du har kapacitet är det dock vanligtvis ett utmärkt alternativ att ha ansvarsförsäkring från försäkringsanspråk som ligger långt över ditt lands gräns för ansvarsskyddskrav.

Det kommer att ge dig ytterligare skydd i en situation där du är skyldig till en olycka, eftersom du är ansvarig för eventuella anspråk som ligger utanför din täcknings övre gräns. Du skulle inte vilja gå igenom risken att behöva dela med ett betydande belopp eftersom din försäkringsplangräns har uppnåtts.

gulligt namn att kalla din gf
 • Kollisionstäckning

Kollisionspolicy tar hand om skadorna om det är en täckt olycka. Om ditt fordons reparationskostnader är mer än värdet av det i en bilolycka betalar kollisionstäckningen sedan omkostnaderna.

Det är inte en bra idé att gå igenom stressen vid kollisionspolicy om din bil inte är så knapp, kollisionsförsäkring är bara lämpligt om din bil är ny och sällsynt att hitta runt. Det är ett mycket bra alternativ för innehavare av panträtt.

 • Omfattande täckning

Om din bil går igenom något som inte är relaterat till en bilolycka till exempel hårt väder, oavsiktlig kollision med ett djur eller stöld - täcks förlusten av försäkringsanspråken? Händelser som ansvarsförsäkring och kollisionstäckning erbjuder skydd mot olyckor men inte olyckor av denna art.

Omfattande täckning rekommenderas att vara en del av din försäkring om du kan ta hand om den ekonomiskt. Att få en spårningsenhet på din bil gör det enklare och mer överkomligt, men att få denna typ av plan kan vara dyrt och inte en nödvändighet, såvida inte din bil är oersättlig. Det rekommenderas också för personer med panträtt.

 • Skydd mot personskador

Den omfattande täckningen kanske inte är en nödvändig försäkring att få, Personskadeskydd (PIP) är å andra sidan viktigt. Beloppet relaterat till en olycka kan snabbt uppskattas, och för att ta hand om alla dessa kostnader finns personskadeskydd tillgängligt.

Med denna försäkring kommer dina medicinska räkningar med passagerarnas betalningar att tas om hand oavsett vem som har fel i bilolyckan. Denna typ av försäkring är inte tillämplig i alla stater.

 • Oförsäkrade / underförsäkrade bilistskydd

Lagarna för statligt auktoriserade att alla förare ska få en försäkring, detta råkar vara tvärtom. Vissa förare strävar efter att få ansvarsförsäkring, men inte alla stater ger ett högt täckningskrav som räcker för att täcka kostnaderna för olyckan.

Det innebär att om du kommer in i en bilolycka med någon kommer du inte att få tillräckligt eller någon ersättning för att de inte har en försäkringsplan som kan ta hand om alla skador.

Att forska bra för bilförsäkring kan göra dig en värld av gott

Det hjälper till att skydda din mentala och emotionella hälsa. Sträva efter att fastställa vilken typ och försäkringskostnaden som du har råd och behöver. Se också till att du går igenom och förstår ditt system noggrant innan du signerar dokumenten.

Om du får alla dessa rättigheter får du ett fantastiskt resultat.