Anakronism exempel & arbetsblad

Anakronism är när något inte hör hemma i en grupp eller något som är malplacerat, specifikt när något inte hör ihop med tiden. Till exempel fanns inte telefoner under dinosauriernas tid. Om du tittar på en tecknad serie eller en film om dinosaurier och du ser en telefon, då är den telefonen malplacerad eftersom dinosaurier inte hade telefoner. Du kan tänka på det i termer av saker som är malplacerade eftersom de antingen inte fanns på den tiden, eller så är de malplacerade för att de inte längre används. Ett exempel skulle vara skrivmaskiner, eller maskiner där man måste lägga papper i en maskin och sedan trycka på tangenter som stämplar bokstaven på pappret. Datorer och skrivare har ersatt skrivmaskiner, så det är ovanligt att se någon använda en skrivmaskin.

Anakronism kan också vara händelser eller handlingar som inte fungerar eller är på plats. Händelser som inte fungerar eller inte är på plats händer mycket inom science fiction, särskilt i berättelser om tidsresor. Tänk om du kunde gå tillbaka i tiden och du reste till en tid innan du ens var född. Om du reste i tiden innan du föddes, då skulle du vara malplacerad. Du skulle besöka en tid innan du ens existerade. I den situationen skulle du vara den person eller sak som är malplacerad och otidsenlig.

Vi ser anakronism i filmer många gånger. Anakronismer kan komma från språk som inte är rätt för miljön eller tidsperioden. En anakronism kan komma kläder som kanske inte fanns vid den tiden, eller kläder som folk kanske inte faktiskt hade burit då. Om du till exempel ser en film som utspelar sig på 1700-talet, borde karaktärerna i filmerna inte bära dagens kläder. På samma sätt hade de inte samma byggnader och material som vi har nu. Om du tänker på vad någon på 1700-talet kan ha tillgång till, borde du inte se stora skyskrapor eller betongvägar i en film som utspelar sig för trehundra år sedan. Idag har vi tryckknappar på några av våra kläder. De fanns inte för trehundra år sedan, så om du tittar på en film som utspelar sig för trehundra år sedan, skulle tryckknappar på kläder vara på sin plats.Tänk på Disney-filmen Brave, som handlar om en prinsessa i det medeltida Skottland, som utspelar sig för cirka 1 200 år sedan. Även om filmen utspelar sig så långt tillbaka i tiden, använder karaktärerna metallgafflar, bär rutiga kläder och spelar säckpipa. Alla dessa föremål fanns inte vid den tiden. Därför är dessa föremål malplacerade och är anakronismer i filmen.

Vi har också anakronismer i nuet, även om vi vanligtvis inte tänker på anakronismer i nutid. Ett exempel på något som inte är på plats i vår tid skulle vara en telefon där man måste dra numren för att slå ett telefonnummer. Även telefoner med sladdar anslutna till dem börjar bli ovanliga i vårt samhälle. Vi har vanligtvis trådlösa telefoner eller trådlösa telefoner i våra hem.

Anakronism arbetsblad

Detta paket innehåller 5 färdiga anakronism-arbetsblad som är perfekta för att testa elevernas kunskaper och förståelse för anakronism. Du kan använda dessa anakronism-arbetsblad i klassrummet med elever eller med hemundervisade barn också.

Länka/citera denna sida

Om du refererar till något av innehållet på den här sidan på din egen webbplats, använd koden nedan för att citera den här sidan som den ursprungliga källan.

Anakronismexempel och arbetsblad: https://kidskonnect.com - KidsKonnect, 10 augusti 2017

Länk kommer att visas som Anakronismexempel och arbetsblad: https://kidskonnect.com - KidsKonnect, 10 augusti 2017

Använd med valfri läroplan

Dessa arbetsblad har utformats speciellt för användning med alla internationella läroplaner. Du kan använda dessa kalkylblad i befintligt skick eller redigera dem med Google Presentationer för att göra dem mer specifika för dina egna elevnivåer och läroplansstandarder.